Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3. Størrelsesfordeling basert på lengde (t.v.) og vekt (t.h.) av gytemoden og umoden rømt oppdrettslaks registrert i databasen til Overvåkingsprogrammet i perioden 2014-2022.
Figur file_html_aab49114e61048b7.png