Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. 1. Andel av vassdragene som er klassifisert til å ha lavt, middels eller høyt innslag av rømt oppdrettslaks i årene 2014-2022. Merk at klassifiseringen før 2018 var noe annerledes enn klassifiseringen som benyttes i de fem siste årene. Se forøvrig Aronsen mfl. (2020 ) for nærmere forklaring.
Figur file_html_5b86b774bbd09a2a.gif