Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.1. An­tall rømt opp­dretts­laks rap­por­tert år­lig til Fis­ke­ri­di­rek­to­ra­tet i pe­ri­oden 2001–2021 (per 12.12.2022). I 2022 er det rapportert 56 174 rømte oppdrettslaks per 17.01.23. Kil­de: www.fiskeridir.no.
Fig 6.1.jpg