Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 . Makrell 2021. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Fangsten i 2021 var 270 658 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 93.
Figur file_html_febb4e8a7f92518.png