Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11 . Øyepål 2021. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Fangsten i 2021 var 29 953 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 55..
Figur file_html_fa7e6c0f96a7e7bb.png