Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22 . Utdrag over norske fangster av artene i fangstprøvelotteriet, de to første månedene i 2021 slik det blir presentert av Sildesalgslaget (https://www.sildelaget.no/no/kvoter-og-fangst/fangst/fangstproevelotteriet/). Blå punkt: fangster som har deltatt i fangstprøvelotteriet, grønne: ikke deltatt i fangstprøvelotteriet, røde: fangster som HI har bestilt prøver fra.
Figur file_html_e4ca33d620f54680.jpg