Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Norsk vårgytende sild 2021. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Fangsten i 2021 var 489 413 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 80.
Figur file_html_d8db5c0fb283e53f.png