Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20 . Andel av prøver bestilt via fangstprøvelotteriet som ble mottatt ved HI. Tallene over hver søyle indikerer hvor mange prøver som ble bestilt.
Figur file_html_b0e0e875af310252.jpg