Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Rapportert antall rømt oppdrettslaks i perioden 1998-2021. Tallene per mai 2022 er hentet fra www.fiskeridir.no.
Figur file_html_f4aa4947678c5aa9.gif