Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.2. Innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfisket med beregnet 95 % konfidensintervall. Data for 86 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur file_html_c60b6b234b0ec6d5.gif