Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.2 Forholdet mellom akvakulturproduksjon av laks og antallet oppdrettslaks rapportert rømt i perioden 1998-2021 (antall rapportert rømt/tonn produsert)
Figur file_html_84f96f2b14a3d0b2.gif