Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Landingsverdi og -pris av strandkrabbelandinger per område registrert på sluttseddler registrert i Norges Landings- og Sluttseddelregisteret (Fiskeridirektoratet).
Figur file_html_bce98e8b6f9a8778.png