Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.6. Sannsynlighet for fangst av strandkrabbe som bifangst i leppefiskteiner. GLMM modell, data fra referansefiskere 2018-2021. Datagrunnlaget er 2649 teinetrekk, hvorav 177 teiner hadde minst en strandkrabbe. Totalt ble det registrert 513 strandkrabber.
Figur file_html_a5d5ea6ce2c1d844.png