Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1. Kommersielle landinger av strandkrabbe per område og lokasjon registrert i sluttseddelregisteret i perioden 2011-2021. Fargene indikerer totale landinger oppsummert over hele perioden. Landingsdata er registrert i Norges Landings- og Sluttseddelregisteret (Fiskeridirektoratet).
Figur file_html_6d90f640c38a9759.png