Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.7 . Sannsynlighet for fangst av strandkrabbe som bifangst i leppefiskteiner som en funksjon av fangstdyp. GLMM modell, data fra referansefiskere – figuren viser prediksjoner for fiskere i region Vest.
Figur file_html_421c4a65dee24432.png
HTTP/1.0 200 OK Server: Zope/(2.13.22, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 Date: Wed, 17 Jul 2024 09:52:41 GMT Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS Charset: utf-8 Last-Modified: Thu, 13 Dec 2018 10:36:15 GMT Connection: close Access-Control-Allow-Credentials: True Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: x-requested-with,content-type Content-Type: text/html Figur file_html_421c4a65dee24432.png | Havforskningsinstituttet Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.7 . Sannsynlighet for fangst av strandkrabbe som bifangst i leppefiskteiner som en funksjon av fangstdyp. GLMM modell, data fra referansefiskere – figuren viser prediksjoner for fiskere i region Vest.
Figur file_html_421c4a65dee24432.png