Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.4. Gjennomsnittlige landingsrater (landinger per fisketur) og 95%-konfidensintervaller per år og område. Konfidensintervaller vises ikke når det baserer seg på enkelregisteringer.
Figur file_html_2845db077fdd4198.png