Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.1 Hummer per teinedøgn (cpue) basert på dyp (x-aksen). Blå linje er antall hummer delt på antall teinetrekk. Rød linje er antall teiner som forholder seg til rød akse på høyre siden. Grå linje er ovre og nedre konfidensintervall (2,5 % persentil på hver side) fra MC-simulering (1000 repetisjoner). Data hentet fra forsøksfiske i Tvedestrand/ Halvorsen mfl. (2020a).
Figur-6.1 Hummer-per-teinedogn-cpue-basert-pa-dyp-Bla-linje-er-antall-hummer-delt-pa_W640.jpg