Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Observasjoner av strandkrabbe langs norskekysten på Havforskningsinstituttets tokt og referanseflåten. Data: Havforskningsinstituttet (HI).
Fig 1 Observeringskart.png