Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Skreitokt 2021
Figur 1 Akustiske transekt (til venstre) og posisjoner for håvtrekk og CTD (til høyre) for skreitoktet 2020. Fargekode angir stratifisering, og transektene og håvtrekk er lagt tettere der det var ventet mest torsk og egg.
transects_panel.png