Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 15. Catch per unit effort of cod (Gadus morhua) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area, measured in tonnes per fishing operation ± standard error. Figur 15. Fangst per enhet innsats av torsk ( Gadus morhua ) landet fra garn (utenom redskapskoder 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten i hvert statiske område, målt i tonn per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_fcccf29b4783cf1b.png