Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 22. Catch per unit effort of golden redfish (Sebastes norvegicus) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet south of 62°N , measured in kg per fishing operation ± standard error. Figur 22. Fangst per enhet innsats av vanlig uer ( Sebastes norvegicus ) landet fra garn (utenom redskapskodene 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten sør for 62. breddegrad, målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_ea4bc26334a751b6.png