Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 21. Catch per unit effort of haddock (Melanogrammus aeglefinus) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet south of 62°N , measured in kg per fishing operation ± standard error. Figur 21. Fangst per enhet innsats av hyse ( Melanogrammus aeglefinus ) landet fra garn (utenom redskapskodene 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten sør for 62. breddegrad, målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_dd4384442bc7c37d.png