Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 10. The number of fishing operations by the Norwegian Coastal Reference Fleet per mesh size group per year using gillnets, with one panel per statistical area. Mesh size was defined as the bar length. Note that the y-axes are scaled individually as to highlight the individual trends within each area. Figur 10. Antall fiskeoperasjoner med garn, per maskestørrelse, registrert av Kystreferanseflåten fordelt på år og statistiske område. Maskestørrelse ble definert som stolpelengden. Merk at y-aksene varierer fra område til område.
Figur file_html_db50717563b56012.png