Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 4. The number of unique vessels in the Norwegian Coastal Reference Fleet operating in each statistical area per month between 2007 and 2019. Note that a vessel is only counted once within a statistical area, but may be registered in multiple areas during the same month. Figur 4. Antall unike fartøy i Kystreferanseflåten som fisket i hvert statiske område, fordelt på måned, fra 2007 til 2019. Merk at et fartøy kun er telt én gang innenfor et statistisk område, men at det samme fartøyet kan være registrert i flere statistiske område i samme måned.
Figur file_html_d41b64c29e054806.png