Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 20. Catch per unit effort of cod (Gadus morhua) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet south of 62°N , measured in kg per fishing operation ± standard error. Figur 20. Fangst per enhet innsats av torsk ( Gadus morhua ) landet fra garn (utenom redskapskodene 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten sør for 62. breddegrad, målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_a3e29bac5636ff1b.png