Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 9. The total soak time in hours for gillnets used by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area per year. Figur 9. Total ståtid, i timer, for garn brukt av Kystreferanseflåten i hvert statistiske område per år.
Figur file_html_956e2b02b9a7333d.png