Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 6. The percent of fishing operations per gear category per year by the Norwegian Coastal Reference Fleet. Figur 6. Prosentvis fordeling av Kystreferanseflåtens redskapsbruk per år.
Figur file_html_8354af6763562712.png