Gå til hovedinnhold

Figur

Figure i. The composition of the Norwegian Coastal Reference Fleet in 2016. Figur i. Sammensetningen av Kystreferanseflåten i 2016.
Figur file_html_7abb2d69c7d43e0.png