Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 8. The number of gillnets used by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area per year. Figur 8. Totalt antall garn brukt av Kystreferanseflåten i hvert statistiske område.
Figur file_html_6862114388e09965.png