Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 5. The total number of fishing operations by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area per year. Figur 5. Totalt antall fiskeoperasjoner utført av Kystreferanseflåten i hvert statistiske område per år.
Figur file_html_6783b6b79a04c5d7.png