Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 7. The percent of fishing operations by the Norwegian Coastal Reference Fleet per gear category per year in each statistical area. Figur 7. Prosentvis fordeling av Kystreferanseflåtens redskapsbruk per år i hvert statistiske område.
Figur file_html_65e8e79cbd4ae302.png