Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 23. Catch per unit effort of golden redfish (Sebastes norvegicus) landed from gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet from the statistical areas Austevoll-Lindesnes (28) and Skagerrak (09), measured in kg per fishing operation ± standard error. Figur 23. Fangst per enhet innsats av vanlig uer ( Sebastes norvegicus ) landet fra garn (utenom redskapskodene 4129 og 4149) av Kystreferanseflåten i de statistiske områdene Austevoll-Lindesnes (08) og Skagerrak (09), målt i kg per fiskeoperasjon ± standardfeil.
Figur file_html_36420a7d454c1572.png