Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 14. Catch per unit effort from all catches using gillnets (excluding gear codes 4129 and 4149) by the Norwegian Coastal Reference Fleet in each statistical area, measured in tonnes per fishing operation ± standard error. Only landed catches were included. Figur 14. Fangst per enhet innsats fra alle fangstene med garn (utenom redskapskoder 4129 og 4149) til Kystreferanseflåten i hvert statistiske område, målt i tonn pr fiskeoperasjon ± standardfeil. Kun landet fangst.
Figur file_html_27e525e74c9043ab.png