Gå til hovedinnhold

Figur

Figure xi. The gear composition of vessels smaller than 15 m in the Norwegian coastal fleet, based on the number of sales notes per gear type Figur xi. Redskapsfordeling for fartøy mindre enn 15 m i den norske kystflåten basert på antall sluttsedler med oppgitt redskap
Figure xi.jpg