Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11: Lengdefordeling av bifangstartene hummer og torsk i referansefiske. Rød farge: over minstemål
torskhummer.jpg