Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2: Lengdefordeling for grønngylt, berggylt og bergnebb i fangstene til referansefiskerne 2021. NB – ulike skalaer på x- og y-akser.
lengdefordeling2.png