Gå til hovedinnhold

Figur

Vedlegg 2: Oversiktskart som viser den geografiske fordelingen av referansefiskere for 2019-2021.
Figur file_html_d3227b67adc08298.jpg