Gå til hovedinnhold

Figur

Vedlegg 10: Vekst, kjønnsmodning og kjønnsskifte hos berggylt. Grønne sirkler er juvenile, lilla er kjønnsmodne hunner og oransje er hanner. Det nåværende minstemålet på 14 cm er markert med sort stiplet linje. Stiplet rød linje viser det foreslåtte maksmålet på 28 cm. Aldersdata er samlet inn i gyteundersøkelser på Sørlandet.
Figur file_html_d01b602795315387.png