Gå til hovedinnhold

Figur

Vedlegg 7: Fangstposisjoner for trollgarn (røde punkter) og ruser (grønne punkter) i Havforskningsinstituttets årlige tokt Sør for Stad september-oktober 2015-2020.
Figur file_html_ccde89fcd6bef385.jpg