Gå til hovedinnhold

Figur

Vedlegg 13: Utviklingen i nasjonalt uttak av leppefisk fordelt på de ulike artene. Data fra Fiskeridirektoratets sluttseddelstatistikk. Totalkvote på 18 millioner ble innført i 2018, noe som reduserte fangsten for bergnebb og grønngylt, men tiltaket hadde liten påvirkning på uttaket av berggylt. Minsteprisen på en fisker får betalt for en berggylt har vært på over 30 kr de siste årene, mens den har ligget på 14-15 kr per grønngylt og bergnebb https://www.vnf.no/media/1168/rundskriv-05-21-minstepris-leppefisk-2021.pdf
Figur file_html_cbd2129a8e9f36e.png