Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Resultater fra flytningseksperiment i Flødevigen. Totalt ble 338 leppefisk pit-merket, og fordelt på fire forsøksgrupper. Tilbakekomst ble registrert ved pit-antenner i sjø samt teinefangst.
Figur file_html_aca1f81b26ecb159.png