Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 : Prosentvis andel av leppefisk, undermåls leppefisk og bifangst i referansefiske.
Figur file_html_9353fe533b0968a8.png