Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13: Gyteaktivitet for grønngylt registrert med RFID antenner i Austevoll 2019. Antennene registrere om merket fisk besøker et reir, og altererende registreringer i hurtig rekkefølge mellom hann og hunn blir klassifisert som en gyting. Det er i tillegg brukt kameraobservasjoner for å bekrefte adferd. Figur fra Maciej Karaszkiewicz’s masteroppgave 2020.
Figur file_html_5a6f364e45255006.gif