Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.2. Innslag av rømt oppdrettslaks i sportsfisket med beregnet 95 % konfidensintervall. Data for 119 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur file_html_b6fc1215d3bd62d6.png