Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.3. Estimert antall rømt oppdrettslaks (punktestimat (•) med 50% og 90% konfidensintervaller) i utvalgte elver for forskjellige estimater av andel rømt fisk: årsprosent (år), sportsfiske (sp), høstfiske og/eller stamfiske (hø) og drivtelling (dr). Alle beregningene antar at bestandsstørrelsen kan beskrives med antall villaks som kommer inn til elva, selv om elvebestanden vil minke i løpet av sesongen pga. fiske og naturlig dødelighet. Estimatene er dermed ment å vise variasjon som kommer fra usikkerhet i andel rømt fisk og bør ikke tolkes som absolutte.
Figur file_html_b6b7ddf5b342d654.gif