Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Rapportert antall rømt oppdrettslaks i perioden 1998-2020. Tallene for 2019 og 2020 er foreløpige per mai 2021. Data hentet fra www.fiskeridir.no.
Figur file_html_aa7cf0fff861a07.gif