Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.2 Forholdet mellom akvakulturproduksjon av laks og antallet oppdrettslaks rømt i perioden 1998-2020 (antall rapportert rømt/tonn produsert).
Figur file_html_98e18e6ec529343c.gif