Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3. Innslag av rømt oppdrettslaks i høstfisket med beregnet 95 % konfidensintervall (inkluderer godkjente stamfiskdata). Data for 51 elver hvor prøvestørrelsen er 20 individer eller mer.
Figur file_html_92a0612b5f2593ee.png