Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.2. Estimert antall rømt oppdrettslaks (punktestimat (•) med 50% og 90% konfidensintervaller) i utvalgte elver. Estimatene er basert på årsprosent og antall villaks som kommer inn til elva. Konfidensintervaller er basert på rapportert usikkerhet i årsprosent (fig. 4.1) og antall villfisk som antas å være uavhengige.
Figur file_html_3b604f4479d4b79f.gif