Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.1. Fordeling av avstand fra utsetting til gjenfangssted fra utslipp av 0- og 1-gruppe torsk i Masfjorden (utsetting: 1985-91, # gjenfanget:1860), Øygarden (utsetting: 1991-95, #gjenfanget: 14 363) Ytre Namdal (utsetting: 1991-94, # gjenfanget = 1668) og Troms (Ullsfjord / Stålvikbotn) (Utsetting: 1994, #gjenfanget = 1400), Svåsand m.fl. (2020).
Figur file_html_710a902b40fa0283.png